På grunn av koronasituasjonen ble signeringen av stiftelsesdokumentene for Musikk i Innlandet AS en nedtonet seanse i kommunestyresalen i rådhuset i Gjøvik.

Fylkesordføreren er uansett veldig glad for at Musikk i Innlandet formelt er stiftet.

– Det har vært en politisk ambisjon over flere år å bygge et sterkere fundament for å utvikle musikklivet i fylket vårt. Vi har sterke musikkmiljøer, ildsjeler og mange talenter, men vi ønsker å lage strukturer som forhåpentligvis skal løfte musikken i hele det nye fylket ytterligere. Tida er inne for å gi den profesjonelle musikken i Innlandet et løft, sa han.

Gjøvik er vertskommune

Stiftelsesmøtet ble holdt på Gjøvik, som skal være vertskommunen for musikksatsingen.

– På vegne av fylkeskommunen har jeg store forventninger til denne satsinga lokalisert på Gjøvik. Gjøvikregionen har utmerket seg gjennom mange år med sin musikksatsing, og nå håper vi å bygge videre på dette til beste for musikkentusiaster i hele Innlandet. Jeg vil takke interimsstyret og dyktige fagfolk som nå har jobbet med å bygge en solid grunnmur for at vi skal kunne realisere musikkambisjonene fylkestinget har vist gjennom våre vedtak, sa fylkesordføreren.

– For oss er dette en stor dag. Dette kommer til å bety mye for musikkmiljøet i hele Innlandet, sa ordfører i Gjøvik Torvild Sveen, som gjerne skulle disket opp med stor konsert og baluba.

Både Sveen og Hagen lovet at det blir flere muligheter til både konserter og baluba når smittesituasjonen bedrer seg.

Styrke musikkmiljøet

Bakgrunnen for etableringen av Musikk i Innlandet er et ønske hos politikerne i Innlandet om å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket.

Musikk i Innlandet er organisert som et aksjeselskap, der aksjene kun kan eies av Innlandet fylkeskommune.

Når Musikk i Innlandet er stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene, skal et styre på plass.

Styret skal ansette kunstnerisk leder, administrativ leder og en produsent.

Vedtaket om musikksatsingen ble gjort allerede i desember 2018 i fylkestingene i Hedmark og Oppland.