Mulighetenes land – nå trenger vi viljen til å satse 

Av
DEL

Meninger

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – er Norges største i sitt slag med mer enn 88.000 medlemmer. På Innlandet har NITO 4.700 medlemmer og er representert i alle områder av samfunnet: Privat næringsliv, offentlig sektor, utdanning og helse.

Det har den senere tid vært ytret mye om Sykehuset Innlandet og hva som kan være konsekvensene av helseministerens vedtak om framtidig plassering av Mjøssykehuset. Sammen med utbyggingen av E6 er dette virkelig en av de største satsingene som kommer på Innlandet framover. Og det er nettopp i dette mulighetene ligger. Hele åtte milliarder kroner skal investeres i nytt sykehus, noe som i tillegg bør gi gode ringvirkninger til nærmiljøene.

Allerede på Innlandets ingeniørkonferanse på Lillehammer i februar, ønsket Arthur Buchardt seg et sykehus av tre. En spennende tanke, og i alle fall store deler av det nye sykehuset bør kunne bygges i tre. Det samme gjelder pasienthotell. Trevirke er Innlandets gull, og det er kortreist. Både råvarene, foredlingen og kompetansen på treverk finnes lokalt. Her bør Norwegian Wood Cluster kjenne sin besøkelsestid.

Plassering er også et hett tema. Men det burde ikke være det. For å gjøre det miljømessige fotavtrykket minst mulig, er det Moelv som gjelder. Forutsetningen er at sykehuset kan plasseres så nær jernbanen at det blir tørrskodd gangavstand fra toget og «rett inn i operasjonsstuene». Flyplassmodellen med dobbeltsporet jernbane helt inn i sykehuskroppen, er en fristende tanke. Utfordringer med sykehusenes infrastruktur kan gjøre dette krevende, men likevel bør realiseringen ikke være langt unna. Tanken er at pasientene kan gå på toget fra Bjorli i nord, til Tangen i sør, ja til og med Os nord i Østerdalen – og så få en rolig reise til hovedsykehuset for regionen. Her vil det bli rom for et pasienthotell i tre også. Hvis det kommer lokaltog med hyppige avganger, kan også sykehusansatte pendle til og fra.

En av nøkkelfaktorene er altså en solid jernbaneforbindelse. Med respekt for lokaldemokratiet må det i den forbindelse være lov å oppfordre Hamarregionen til å få landet traseen gjennom Hamar, slik at tilbudet kan bli komplett og uten flere forsinkelser. Hele regionen vil ha store fordeler av det.

Det å fullføre påbegynte samferdselsprosjekt er ikke bare viktig for jernbane. E.6 på Hedmarkssiden kommer på plass innen 2025, det samme med utbyggingen av RV.3 Myklegard – Elverum og FV.33 over Tonsåsen. Dessverre slutter E.6 nord i Gudbrandsdalen så altfor brått ved Sjoa, på samme måte som RV.4 på Hadeland slutter brått ved kommunegrensen til Lunner. RV4 Gjøvik – Mjøsbrua er derimot ikke noe som bare kan fullføres. Denne strekningen må snarest inn i Nasjonal Transportplan. Den beste løsningen ville vært om Nye Veier hadde fått tildelt strekningen i sammenheng med utbygging av E.6 Moelv – Ensby.

Mye kan forbedres mot 2025, og den økte avstanden til Mjøssykehuset vil i mange tilfeller kunne bli kompensert, forutsatt at de påbegynte samferdselsprosjektene fullføres. Det gjenstår altså en del politisk evne og vilje på samferdselssiden.

Luftambulansens store Innlands-hull må tettes så raskt som mulig. Det holder ikke å vente til Mjøssykehuset er på plass. Legg basen til Biri-siden, og få den dit raskt! Det kan gjerne opprettes et prehospitalt kompetansesenter som samler både luftambulansen og vanlige ambulanser. I tillegg kan dette senteret inneholde både AMK-sentral og arealer for opplæring. Raufoss videregående skole med sin linje for ambulansearbeidere, og NTNU sin ambulansesimulator bør få plass på et slikt sted. Da får man utdanningen ut der hvor virkeligheten er, og det kan skapes gode arenaer for opplæring og rekruttering til utdanningene.

Ingeniører og teknologer i Oppland oppfordrer politikere, næringsliv og fagmiljøer til å gripe de mulighetene som nå byr seg på Innlandet. Mulighetenes land kan trygt lande både luftambulanse og framtidens sykehus og skjære igjennom i samferdselsdiskusjonene. Innlandet har kompetansen og evnen, nå trenger vi viljen til å satse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags