Mulig observasjon av ulv på Jaren mandag morgen

Det skal ha blitt observert ulv i Mohagen på Jaren mandag morgen. Observasjonen er ikke bekreftet.