Svært mye vann har passert i Hunnselva siden tankene først ble tenkt om en ny atkomst til Gjøvik sentrum fra riksvei 4. Lista over tilbakelagte betenkeligheter, komplikasjoner og innsigelser er lang. Det er likevel fem år siden Vegdirektoratet trakk sin blokkerende innsigelse mot planene. Omsider er prosessen nå kommet til oppløpssida for planarbeidet. Finansiering og realisering derimot, er fortsatt helt i det blå.

Men det er da også gjerne en forutsetning for å hevde seg i konkurransen om de offentlige veimidlene at man har en oppdatert plan klappet og klar. Håpet er at den mye omtalte «Huntonarmen» når planene er godkjent, kan smettes inn i prosjektet med omlegging av riksvei 4 fra Hunndalen til Mjøsbrua.

Denne parsellen er også fortsatt helt på skissestadiet, men med det løfterike premiss å være inne i Nasjonal Transportplan for inneværende periode. I et prosjekt stipulert til nær 5,4 milliarder kroner, blir 200 millioner for ny sentrumsadkomst til Gjøvik for småpenger å regne. Ikke minst når lokale og regionale myndigheter er beredt på å bli med i et spleiselag.

Det gir grunn til optimisme for realisering av adkomsten som vil gi nye muligheter for utviklingen av Gjøviks sentrumsområde.

Målet er at direkte adkomst til sentrum fra svingen ved Hunton-fabrikken, skal gi mindre trafikk både gjennom Vestre Toten veg, Strandgata og nedre del av Hunnsvegen. I dag er det strengt tatt litt kronglete å komme seg til Gjøvik sentrum. Tanken er at Huntonarmen skal lede direkte til det nye parkeringshuset som planlegges i forbindelse med studentboligutbyggingen i Røverdalen.

Bilbesøkendes møte med bysentrum vil da bli snudd, slik at Olympiaplassen og øvre del av Storgata er det første man møter. Det bør bidra til å vitalisere denne delen av sentrum, der eiere av sentrumsgårder sitter litt på gjerdet mens de pønsker på hvordan få mest mulig ut av sine investeringer. Forhåpentlig vil etableringen av Farverikvartalet – og nå mulighetene for realisering av den nye sentrumsadkomsten – bidra til at gårdeierne tenker spennende konsepter og byutvikling som ikke utelukkende handler om boliger.