Torsdag 12 des er Totenvika Galleri og kulturkafé klar for bokkafé med Geir Lippestad. Arrangement har vært utsolgt 1 mnd før. Dette er rekord for oss.

Det er med stor glede vi kan fortelle at Geir Lippestad kommer til oss for å snakke om sin bok «Ett større vi»
Geir er norsk advokat. Han har tidligere vært leder av Likestilling og diskrimineringsnemnda. Han har
også vært generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund og styreleder i Universell utforming.
Han holder ulike foredrag i inn- og utland, hvor de fleste handler om grunnleggende verdispørsmål,
menneskerettigheter, menneskeverd, demokrati og rettsstatens prinsipper.

«Et større vi»
Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at våre
medmennesker kan ha helt andre målestokker for
livsglede enn de vi selv har, enten de er syke,
funksjonshemmede, kommer fra andre kulturer eller
kort sagt: er annerledes enn oss selv? Lippestad
registrerer med stigende uro hvordan vi, i velstående,
velutdannede og vellykkede Norge, definerer stadig
trangere rammer for normalitet. I denne boken
forteller han om egne erfaringer som far til en
funksjonshemmet datter. Gjennom samtaler med
andre som har kjent på kroppen hvordan samfunnet
reagerer på barn som er annerledes, gjennom sitt
møte med Desmond Tutu og sine besøk i en syrisk
flyktningeleir i Libanon utfordrer han verdisyn og
holdninger som er utbredt i dagens Norge. Rammen
om Lippestads møter med andre som har stått
overfor krevende etiske valg, er hans egen opplevelse
av å miste sin eldste datter så altfor tidlig.

Dette blir en spennende og innholdsrik bokkafé.
Lippestad holder engasjerende foredrag med
bakgrunn i egne livserfaringer og verdier som han ønsker å formidle. Dette blir vårt siste
arrangement i 2019.