Gå til sidens hovedinnhold

Morgendagens arbeidsliv

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi det godt, veldig godt egentlig. Men slik har det ikke alltid vært. Arbeiderbevegelsens kamp i fra før 1900 tallet og fram til i dag er grunnen for at vi har et av verdens mest anstendige arbeidsliv. Men hva skjer når noen mener at de reglene for vårt arbeidsliv blir for strenge og attpåtil disse kommer i maktposisjon?
Fleksibilitet i arbeidshverdagen sier de, myke opp regler for midlertidighet sier de, likestille organiserte og uorganiserte arbeidere sier de, liberalisere arbeidsmiljøloven og ikke minst fleksible arbeidstider mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Alt dette blir lagt fram som om det skulle være guds gave til arbeidstakeren, men hva blir resultatet av dette.
Hvis vi begynner med midlertidige ansettelser. Appen Staffers må vel være noe av det mest bekymringsfulle tilskuddet når det gjelder midlertidighet. Her skal folk stå med telefonen i hånda å se om de kan finne en jobb i kveld. Nærmere den gamle dagsen kommer man vel neppe. Dette ser vi også tendenser til i byggebransjen der utenlandske arbeidere stå med telefonen i hånda på Oslo S og venter på oppdrag i fra dag til dag.
Likestille organiserte og uorganiserte sier de. Ja hvordan skal det gjøres? Skal det innføres en uorganisjonskontingent som skal dekke godene de organiserte har opparbeidet til de uorganiserte? Nei målet er nok å knuse organisasjonene slik at en organisert arbeider har like dårlige rettigheter som en uorganisert slik at arbeidsgivers makt igjen blir loven.
Liberalisere arbeidsmiljøloven. Hvorfor skal en lov som verner om oss arbeidstakere og vår arbeidshverdag kunne liberaliseres til vår fordel. Arbeidsmiljøloven er en av våre viktigste lover som heller burde strammes inn slik at kyniske arbeidsgivere ikke skal kunne utnytte spesielt sårbare og svake i samfunnet.
Fleksibilitet i arbeidslivet. Ja hva betyr det? Jeg er ikke imot et fleksibelt arbeidsliv, men en arbeidstaker som yter fleksibilitet skal også belønnes for dette, ikke føre til dårligere arbeidsvilkår for arbeidstaker mens ledelsen ler hele veien til banken. Hvordan ville du følt deg hvis du f.eks. som 56 åring ansatt i 100% stilling som renholder i det offentlige plutselig er en brikke i en virksomhetsoverdragelse til det private for at det offentlige skal spare penger på dine tjenester. Først så mister du muligheten for AFP. Så kommer det en fin HR sjef og forteller deg at du jobber ikke effektivt nok for stillingen din tilsier egentlig en 80%. dermed går du også ned i lønn. I tillegg sier denne personen at etter oppdragsgivers ønske skal nå arbeidet utføres når personalet ikke er på jobb for vi må jo vise fleksibilitet i et presset marked. Dette fører til at din arbeidstid vil være 5 til 8 om morgenen og 16 til 19 på kvelden.
Eksemplene på dette er mange. Og dette skjer på dagens regjering sitt skift. Det er deres endringer som setter folk i disse uførene, ikke regjeringer i fortida.
Denne utviklinga må stoppes og vi må igjen anerkjenne det organiserte arbeidslivet, finne tilbake til det gode 3 partssamarbeidet Norge har vært kjent for, og så må vi kjempe videre sammen for at også de neste generasjoner skal ha et anstendig og rettferdig arbeidsliv med lønn å leve av også i framtida.
Derfor er disse punktene i Vestre Toten AP sitt program viktige for vår framtid
• Igangsette et heltidsprosjekt hvor målet er å sikre flest mulig hele, faste stillinger og redusert andel ufrivillig deltid og innleie.
• Beholde og videreutvikle Telemarksmodellen.
• Strukturere og opprettholde et fagligpolitisk samarbeid.
• Beholde kommunale arbeidsplasser og utrede tilbakeføring av tjenester som i dag er satt ut på anbud
• Anerkjenne det organiserte arbeidslivet

Uten et seriøst arbeidsliv med strenge regler vil vi få et mye større klasseskille med et a og b lag i arbeidslivet. De bedriftene som vil drive seriøst vil også tape kampen om anbudene hvis regelverket blir svekket, for det finnes mange useriøse og kyniske arbeidsgivere der ute som gjør alt for egen gevinst å disse må tas, ikke slakke opp i regelverk som gjør det de driver med legalt. Dette må tas på alvor og endring trengs straks før det er for seint. Dette er en kamp vi i fagbevegelsen vil ta sammen med Arbeiderpartiet.
Bruk stemmeretten!
Godt valg.

Kommentarer til denne saken