Vi står i en krise, og har vært utholdende lenge. En krevende situasjon, men det vil alltid være lys i tunnelen. Når vi skal peke fremover er det særlig en gruppe vi trenger mer enn noen gang; ungdommen.

Nylig har Opinion utarbeidet en undersøkelse for NHO, der vi spør hva de unge tror om fremtiden. Her fremkommer det at mange unge er bekymret for fremtiden. Flere unger mener også at det ikke er rom for å ytre sine meninger fordi de er redd at det ikke er politisk korrekt. Dette tar vi på alvor. Det skal være rom for å ytre meninger, dette er verdien av demokratiet. Noen tall fra Innlandet viser følgende:

· 6 av 10 (60 prosent) frykter at unge faller langvarig utenfor arbeidslivet grunnet korona.

· 3 av 10 (31 prosent) er bekymret for å få jobb

· Halvparten (48 prosent) er bekymret for egen økonomi

· 6 av 10 (61 prosent) tror denne generasjonen vil få det tøffere enn foreldrene

· 6 av 10 (56 prosent) Sier at man kan ikke lenger si det man mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt

LO og NHO har vært aktive i å spille inn tiltak til regjeringens krisepakker for å hindre utenforskap hos unge. Det har blant annet vært kritisk å sikre at påbegynte opplærings- og utdannelsesløp ikke har stoppet opp, og at permitterte har kunnet delta i kompetansehevende tiltak.

I gjenreisningsarbeidet fremover blir det viktig med målrettede tiltak for å stimulere økonomien og å bruke det viktige verktøyet vi har i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken. Her har vi bedt om kompetanseheving på alle utdannelsesnivåer, med en kraftig satsing på unge, og særlig høy prioritet av blant annet yrkesfaglig kompetanse.

Blant tiltakene vi har tatt til orde for er:

· Satsingen på studieplasser og kompetansehevende arbeidsmarkedstiltak må være sterk nok til å sikre at alle unge får tilbud om enten utdannelse, opplæring eller arbeid.

· Den yrkesfaglige utdannelsesretningen må styrkes og praktisk kompetanse må vektlegges sterkere fra grunnskole til høyere utdannelse. Hele laget rundt barn og unge som er blitt særlig rammet av koronakrisen må styrkes.

Morgendagens løsninger drives av behov, endringsprosesser, innovasjon og mot. Her trenger vi ungdommen mer enn noen gang, nettopp fordi dette er egenskaper som gjerne er fremtredende når man ikke er formet av fraser som «dette nytter ikke, for dette har vi prøvd før». Vi må la de unge slippe til, la de unge ytre seg, la de unge få plass, la de unge få taletid, la de unge får være med i beslutningsprosesser, la de unge stikke seg frem, la de unge være med på å forme løsninger på morgendagens utfordringer, la de unge oppleve at vi tar dem på alvor.

For å lytte må vi starte med å spørre. Det er bare slik vi får svar som kan inspirere alle som daglig tar beslutninger som vil gange Innlandets fremtid. Hva mener de unge skal til for å skape 20.000 nye arbeidsplasser i innlandet det neste tiåret? Hva mener de unge bør prege valgkampen dette året? Hva mener de unge skal til for å komme ut i jobb? Hvordan mener de unge skolehverdagen kan formes for at flest mulig kommer gjennom? Hva mener de unge er viktig når de banker på døra hos sin aller første arbeidsgiver? Hvordan ønsker de unge bli møtt når de har funnet en ide som kan være det neste store eplet?

Ungdommen er fremtidshåpet. Det er nok av eksempler på unge som har tatt sats, utfordret etablerte sannheter og snudd skuta. Greta Thunberg er et kjent eksempel fra verden. I Innlandet har vi et solid nettverk i Trainee Innlandet, Agenda Innlandet vil lansere et INNspirator program for unge stemmer i Innlandet og Ungdommens fylkesting. Enkelt personer som gründeren Tord Lindstad er verdt å merke seg, samt at prosjektet Jenter og Teknologi har også vist frem en god rollemodell, Ida Marie, som ble cyberingeniør ved Forsvarets høgskole på Jørstadmoen. Hun er kaptein, har tjenestegjort i Cyberforsvaret og er nå instruktør på Høgskolen. Ungdommen er fremtidshåpet – og vi vil stå sammen med ungdommen.