I takt med smittespredningen øker både forekomsten av influensa og innleggelser med influensa raskt. Årets influensautbrudd er i gang, melder FHI, og økningen skjer tidligere enn normalt.

Det ventes mye smitte rundt jul og nyttår.

Influensavirus A (H1N1) dominerer, men epidemien av RSV-infeksjoner øker også raskt, med stadig flere innleggelser, særlig av barn under fem år.

Bemanningsutfordringer

Kommuneoverlege Jens A. Mørch i Søndre Land og Vestre Toten kommuner sier til OA at det blir bemanningsutfordringer i helseinstitusjoner, og at han får tilbakemeldinger om ganske høyt sykefravær - men at det går litt i bølger.

– Men der har det vært mye korona frem til nå. Forekomsten av korona er fremdeles ganske høy, nå kommer influensaen og enten overtar eller kommer samtidig, sier Mørch.

Han har også en klar oppfordring til alle nå som influensasesongen er over oss:

– Ha respekt for sykdom og symptomer. Prøv å ikke smitte andre, vær nøye med håndhygiene og nærkontakter.

Nå i julebordsesongen bør man være ekstra nøye på dette ifølge kommuneoverlegen.

– De som har sykdom bør seriøst vurdere å la være og delta på julebord og lignende. Om du er syk bør du la det fare i år. De grunnleggende smittevernreglene bør vi ta med oss i julen, sier Mørch.

Han understreker at det fremdeles ikke er for sent å ta influensavaksinen, dersom man er frisk.

– Det tar imidlertid cirka to uker før man får full effekt, men det kan likevel bidra til et mildere sykdomsforløp.

Kraftig økning av pasienter

Også sykehusene i Innlandet fylles nå med pasienter med korona, RS-virus og influensa. Tidligere denne uka var 21 pasienter innlagt med korona, og det er ikke mange ganger det har vært et så høyt antall koronapasienter, ifølge GD.

De siste dagene har det bygget seg opp med fulle medisinske avdelinger og intensivavdelinger på alle de fire somatiske sykehusene rundt Mjøsa. Det er mange pasienter som har behov for innleggelse. Vi har også utskrivningsklare pasienter som kommunene må hjelpe oss å ta imot. Nå må vi begynne å ta ned planlagte operasjoner og planlagt aktivitet for å kunne ta imot pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp, sier administrerende direktør Alice Beate Andersgaard til GD.

Beredskap

– Epidemier av luftveisinfeksjoner vil de nærmeste månedene gi stor belastning på helsetjenesten. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver FHI.

I uke 49 ble det registrert 163 nye innleggelser med influensa. Det er en kraftig økning fra 95 i uke 48. Per 11. desember var 61 prosent av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var bare 36 prosent vaksinert.

– Influensavaksineringen haster nå, slår FHI fast.

Antall nye pasienter innlagt med covid-19 har økt siden uke 39 fram til uke 48. Det er foreløpig rapportert om 289 nye pasienter i uke 49, men det vil trolig oppjusteres. I uke 48 var tallet 283.