Det er fascinerende og litt skremmende hvor annerledes Norge og verden tilsynelatende ser ut fra opposisjon og i posisjon. Og hvor lett det er å glemme. 

Når FrP igjen roper sitt nye favorittord «handlingslammelse», har de tilsynelatende helt glemt at de forholdene som nå utspiller seg i deler av helsevesenet, har vært mulig å forutse i lang tid. Ikke minst de åtte årene partiene selv satt med regjeringsmakten fram til høsten 2021. 

Hvor raskt jobbet Frp i sine mange år i regjering, for å øke lønninger, bedre rekrutteringen, utvide antall studieplasser, gi kommunene og sykehusene handlingsrom til omstilling – og alt dette som opposisjonen nå mener at regjeringen skal løse over natta? 

Og hvor løsningsorienterte var egentlig Ap og Sp disse årene de selv satt i mindretall? Speilet går begge veier. Fordi i dag synes det åpenbart at tiltakene og omstillingen kommer for sent til å møte den eldrebølgen som har vært problematisert i fire tiår. Dette er faktisk et politisk ansvar. Kommuner og sykehus bare utfører, under de rammebetingelsene som til enhver tid gjelder. Og de ulike etatenes rammer, budsjetter og ansvarsoppgaver henger oftere sammen enn de som vokter systemet snakker om. 

Når KrF-lederen nå sitter på Politisk kvarter og mener regjeringen ikke har informert Stortinget godt nok, er det på tide å hente fram igjen speilet. Velgerne skal faktisk kunne forvente at stortingspolitikere selv holder seg oppdatert på situasjonen og diskusjonene i sykehusene og helsevesenet de er valgt til å sette rammebetingelsene for.

 

Det er den enkleste sak å sitte i opposisjon og rope. Å leke seg med pengestrømmer i alternative budsjetter, som aldri vil måtte svares for, med prioriteringer like lite reelle som Monopol-penger. Slik får vi en polariserende «lik-og-del»-politikk, skapt for å bygge oppslutning, framfor landet. 

Men nå har vi et alvorlig problem i helsevesenet, som er mye mer komplisert enn at svaret er å bare pøse på mer penger. Opposisjonen og posisjonen må jobbe konstruktivt sammen om løsninger. Det er dette vi forventer fra våre folkevalgte – over hele linja – nå.