Momsforslag vekker harme og bekymring i reiselivet

Overnattingsstedene i Vestoppland ønsker ingen ytterligere økning av merverdiavgiften. Det er den entydige konklusjonen etter OAs ringerunde.