Fredag hadde skolene i Gjøvik planleggingsdag og rundt 500 ansatte fra 15 skoler var samlet i Gjøvik kino for å lære om hvordan man forholder seg til barn og unges internettbruk. Elisabeth Staksrud, med doktorgrad i medievitenskap, foredro og ga råd om hvordan man skal takles barn og unges mediehverdag. Og Staksrud slo fast at forskningen viser at det ikke nytter å være superstreng.

– Ikke vær negativ og gammeldags. Å be de unge slå av mobilen eller ta den fra dem, er ikke måten å takle ting på. Barn og unge gjør mye rart på nett – akkurat som vi voksne gjør det – men de gjør det ikke fordi de er på nettet, men fordi de er mennesker, mener Staksrud.

Hun mener det aller viktigste man kan gjøre er å komme i dialog med de unge. Det finnes nokså mye forskning på området, men samtidig er det ennå mye man ikke vet. Og mediehverdagen utvikler seg jo fortløpende.

– Vi opplever at medievirkeligheten griper sterkt inn og påvirker også skolen. Både ansatte og foreldre må prøve å få en forståelse av hva det innebærer. Vi må åpne øya og forstå alt vi ikke forstår alt, sier konstituert skolesjef i Gjøvik, Liv-Marion Olsgaard.