Mobbing er en av årsakene til at mange unge og voksne begår selvmord. Skoleeierne har ansvaret for å på se at det foregår systematisk forebygging og skal gripe inn om mobbesituasjon oppstår.

Vestre Toten kommune har en nullvisjon om mobbing.

Hvor er resultatene av innsatsen?

På kommunens lite brukervennlige nettsider, der lite informasjon blir delt med befolkningen, kan man spørre seg om det er gjort en innsats.