Gå til sidens hovedinnhold

Mjøssykehuset må tilbake til Moelv. Det er det eneste åpenbare ­ trekket som tar denne saken videre

oa mener

Et intenst politisk diplomati pågår i disse dager i Innlandet. Det er åpenbart ikke lenger enkelt å få fylkespolitikere fra alle deler av fylket til å samles om et standpunkt i sykehussaken. Diplomatiet var i alle fall ikke kommet helt til mål i tide til fylkesutvalget onsdag. Der skulle utvalget ta stilling til fylkeskommunesdirektørens forslag til høringsuttalelse om ny sykehusstruktur i Innlandet. Flertallsholderne Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde det imidlertid klart at de ikke ønsket å ta slik stilling i dette møtet, slik at saken faktisk går videre til Fylkestinget neste torsdag uten at det på forhånd er mulig å si hvilken retning vinden blåser.

Det er derfor rimelig å anta at det kan bli frisk bris i debatten i Fylkestinget. Her kan det bli ganske tydelig hvor stort Innlandet er, og hvor langt ned på grasrota partienes stillingtaken skal tuftes. For spørsmålene har da vært gjenstand for debatt i en rekke forum de siste månedene, både på kommune og fylkesnivå.

Mange kommunestyrer har avgitt sine egne uttalelser, i tillegg til den muntlige høringsrunden med helsestatsråden. I denne runden var flertallet fortsatt for et hovedsykehus, ved Mjøsbrua. Vårens fylkesårsmøter er godt i gang, og flere av dem som ikke har tatt opp sykehussaken på nytt i sine årsmøter, begrunner det med at de allerede har en konsensus med godt begrunnede og oppdaterte standpunkt.

Så hvorfor har ikke fylkespolitikerne kommet like langt i sine interne gruppeprosesser? Er det fordi politikerne ønsker å gå lenger enn innstillingen, og svare på utfordringen om hvor de øvrige sykehusene i det gjeldende mandatet skal ligge?

Fylkeskommunedirektøren har kommet med en logisk innstillingen i saken, ut fra tidligere vedtak og styrken i reaksjonene på at prosjektgruppa gjorde vrak på den konsensus som var. Mjøssykehuset må tilbake til Moelv. Det er det eneste åpenbare trekket som tar denne saken videre, og samtidig kan løse opp i diskusjonen også om plasseringen av de to øvrige sykehusene som er i spill.

Om stemningen fra den muntlige høringsrunden gjenspeiles i den skriftlige, er det denne beskjeden Helse sør-øst får ut av ekstraomgangen.

Kommentarer til denne saken