Gå til sidens hovedinnhold

Mjøssykehuset – feil beskrivelse av viktige drivere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En rekke feil og mangler kan avdekkes i rapporten fra Cowi og Vista Analyse. Er det slike feil og mangler som har forledet HSØ til å innstille Brummundal som beste lokaliseringssted for Mjøssykehuset, eller er det oppdragsgiver som har hatt en finger på rattet for å få en ønsket konklusjon?

Her vil jeg påpeke to forhold:

A. Feil beskrivelse av viktige drivere for regional utvikling i Innlandet. Cowi og Vista Analyse avslører manglende kunnskap om teknologi og industrimiljøene i Innlandet, og spesielt om bedrifter/miljøer langs aksen Raufoss – Gjøvik. Bare i industriparken på Raufoss finner en rundt 50 bedrifter med cirka 2600 ansatte som omsetter for 12 milliarder og med en eksportandel på 95 prosent. Denne industriparken er en av landets største og skal Innlandet styrkes på regional utvikling, må rammebetingelsene styrkes og ikke svekkes.

Mange nasjonale og internasjonale bedrifter er kjent med Raufoss-miljøet, og nylig bekjentgjorde bedriftene Panasonic, Hydro og Equinor at de sammen har planer om å etablere en batterifabrikk for biler med opptil 2000 ansatte. Raufoss Næringspark er en av de industri- og teknologimiljøer som er blitt kontaktet, og er nå inne i en kvalifiseringsprosess. Det er nettopp slike etableringer som virkelig har i seg potensiale for regional utvikling! Dette har tydeligvis Cowi og Vista Analyse ikke fått med seg. De befolkingsframskrivninger fram mot 2050 som er vektlagt i rapporten, blir til de grader skivebom når denne type mulighetsrom ikke er tatt med.

På Hamar kommunes hjemmeside finner en ikke store ambisjoner om industri og teknologiutvikling. Nei, byen skal utvikle seg til å bli det ledende regionsenter innen handel, kultur og opplevelser. Hvor blir det av den virkelige verdiskaping i form at produkter og tjenester som selges utenfor regionen?? Dersom Innlandet skal vokse og utvikles må det kraftigere drivere til enn å selge mer importerte varer som møbler, biler, hvitevarer og så videre. Det ville være en vinn-vinn situasjon for både Sykehus Innlandet / HSØ og «batterifabrikk-etableringer» om Mjøssykehuset lokaliseres til Moelv. Det ville bli lettere å rekruttere personell til både sykehuset og teknologibedrifter (utgått fra bedriftsmiljøene langs aksen Raufoss – Gjøvik) som vil kunne tilby utfordrende karrieremuligheter innen teknologi og ledelse for ektefelle/samboer.

B. I rapporten er det lagt stor vekt på at befolkningsgrunnlaget som kan nå Brumunddal innen 20 minutter er dobbelt så stort som for Moelv. Om reisetiden økes til 30 minutter derimot er befolkningsgrunnlaget større for Moelv. Dette nevnes, men er ikke benyttet i «oppsummering og anbefalinger». Det nevnes ikke at disse tallene er basert på dagens veiforbindelse mellom Moelv – Gjøvik og andre tettsteder i henholdsvis Østre- og Vestre Toten. Det foreligger allerede planer om å heve vegstandarden og det burde være en selvfølge å ha belyst hva dette ville ha endret tallene.

En enkel grovanalyse viser at når vegstandarden tillater 110 km/t vil en stor del av Gjøviks byområde inngå i befolkningsgrunnlaget som kan nå Moelv innen 20 minutter. Også vegstrekningene fra Gjøvik og videre til tettstedene Skreia, Lena, Kapp og så videre, vil i løpet av noen år bli forbedret og da vil befolkningsgrunnlaget som kan nås innenfor både 20 og 30 minutter øke. Potensialet her er betydelig - i Østre og Vestre Toten bor det til sammen cirka 28.000!

Hva er så potensialet i Hamar-området? Befolkningsgrunnlaget i Stange og Løten som kan nå Brummunddal innen 20 minutter er i all hovedsak allerede medregnet, og en økning i rekruttering til Mjøssykehuset vil derfor måtte komme som følge av økt innflytting. Dette potensialet er langt lavere enn potensialet som utløses ved heving av vegstandard til Gjøvik, Østre- og Vestre Toten.

Er det først benyttet 2,7 millioner kroner på en samfunnsanalyse bør det være et rimelig krav at den er kvalitetssikret, og at slike feil og mangler som her er påpekt ikke legges til grunn i rapportens anbefalinger.

Kommentarer til denne saken