Gjøvik og Hamar med tilhørende regioner er ganske like i størrelse, men har forskjellige styrker og svakheter. De ser derfor ofte forskjellig på muligheter til vekst og positiv utvikling. I et alternativ med Mjøssykehus, vil begge byene/regionene miste mange arbeidsplasser. Da er det viktig at vi alle løfter blikket og klarer å se det store bildet: Hva er den beste løsningen for pasientene, innbyggerne – og for den langsiktige utviklingen i hele Innlandet?

I universitetsbyen Gjøvik har den politiske ledelsen gått inn for nytt Mjøssykehus i Moelv, selv om det går ut over eksisterende lokale arbeidsplasser. Vårt fagmiljø på NTNU i Gjøvik, som er en del av Norges største universitet, støtter den politiske beslutningen i Gjøvik og i Gjøvikregionen.

Vi mener at en strukturendring med Mjøssykehuset, som må bli et nasjonalt ledende «innovasjonssykehus», med ny teknologi og arbeidsprosesser i verdensklasse, vil bidra best til en nødvendig forbedring av helsetjenestene i Innlandet. Det vil skape mange nye arbeidsplasser både i den offentlige helsetjenesten, men også i omkringliggende tjeneste- og teknologi-tilbydere.

Er Gjøvik-regionen aktive og gode bidragsytere, tenker vi at mange nye arbeidsplasser blir etablert i vår region. Det er imidlertid mye arbeid som må gjøres og kompetanse som skal bygges, før den nye strukturen er på plass. Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet peker på flere viktige risikomomenter i sine utredninger. Skal man redusere risiko, må man bygge kompetanse og lære av gode og mindre gode erfaringer fra de siste nye sykehusene i Østfold, Stavanger, Drammen, Universitetssykehuset St. Olav i Trondheim og så videre.

I den prosessen bør akademia spille en sentral rolle. Vi er godt i gang, med flere nye forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med Sykehuset Innlandet.

For å lykkes med Mjøssykehuset vil det framover være behov for enda tettere samarbeid. Det vil også skape vekst og kompetanseutvikling for våre akademiske institusjoner i Innlandet, hvor vi i Gjøvik, med NTNU og Norges største offentlige fagskole, vil kunne spille en sentral rolle i utviklingen av fremtidens «integrerte helsetjenestene» både i Innlandet og i andre regioner.