Dag Frode Kjernlie beskriver i sitt nylige innlegg den muligens beste løsning for sykehusstruktur i innlandet. Når det i debatter i aviser og sosiale medier etterlyses upartiske innspill fra faglig hold, bør man se til de synspunkter han forfekter. De har et overordnet konstruktivt perspektiv fritt fra lokale «grafse til seg» tendenser. Dessverre har sistnevnte fenomen i visse lokale regioner «satt seg», til de grader at de har hentet hjelp fra tidligere ministre og konsulentfirmaer som har fremmet disses interesser for å få både hovedsykehus og senere et «akuttsykehus 2», hjem til seg.

En ting er at man på et tidlig tidspunkt regner med at motparten er så naiv at man kan vinne kampen lett, men å komme ett minutt på tolv med en helt ny løsning og tro at man kan kuppe det hele, nei det har passert grensen til frekkhet for lenge siden! Da våkner den trauste som lenge har sittet stille i båten.

Den trauste og tålmodige, som til da har trodd på Mjøsbyen og regionalt samarbeid, våkner. Ikke survete slik som én enkelt snevertenkt har hevdet, men harm! Harm over å oppdage seg selv lurt og svindlet. I tiden som kommer tror jeg det er mange som vil komme til å angre seg for sitt snevre perspektiv og vil finne ut at de har skutt seg selv i foten. Prosjektet i sin nåværende form vil havarere, med mindre helseministeren har mer bein i nesa enn vi til nå har hatt grunn til å tro. Da må han fatte en beslutning som går helt på tvers HSØ, hvis styre har mer reell makt enn dagens ministre til sammen, dermed sterkt tvilsomt.

Faktisk tror jeg dette er begynnelsen på slutten for dagens helseforetaksmodell, med bedriftsøkonomisk tenking på pasientbehandling. Jeg ønsker i så fall blårussen lykke til med søken etter nye jobber i det private næringsliv, dere vil ikke bli savnet i helsesektoren!

Hvis jeg har forstått det rett, vil Gjøvik med flere trekke sin støtte til Mjøssykehuset hvis plasseringen ikke blir Moelv. Slik situasjonen nå har blitt, er min sterke anbefaling at alle kommuner på vestsiden av Mjøsa krever at den eneste løsningen er et fullverdig storsykehus ved Mjøsbrua, slik som Dag Frode Kjernlie skisserer. Skrot tanken om et ytterligere akuttsykehus, i nødsfall et oppgradert lokalmedisinsk senter på Elverum. Og, at infrastrukturen blir som beskrevet her.

Hvis ikke, hva så?

Punkt 1: Tverrpolitisk og regional/ nasjonal enighet om en sømløs infrastrukturrundt/ over Mjøsa og mellom byer, vei 4 x 110 km/t/ bane dobbeltspor må på plass før ytterligere viktige lokaliseringsdebatter tas opp på ny. Vi skriver i dag 2021, viktigheten av dette kan ikke understrekes nok. En direkteforbindelse mellom Hamar og Gjøvik er ikke for mye forlangt, sett i lys av hvordan samferdselsmidlene har blitt fordelt ellers i Norge. Tekniske utfordringer vil jeg ikke høre om, bare løs det! Tross alt, sett passerspissen i Mjøsa på vestsiden av Helgøya med ønsket radius. Det er bare fantasien som setter grenser!

Punkt 2: Vi må bare innse at «gærne sia» har vunnet godt rotfeste og at vi dermed ikke får rikket dem i fornuftig retning i overskuelig framtid, Mjøssykehuset faller. Foretaksmodellen kan være en saga blott allerede ved neste stortingsvalg.

Vi må tenke offensivt; Gjøvik universitetssykehus.

Jo da, du leste riktig. Såpass ambisiøse skal vi være. Vi trenger ikke vente på ny struktur for å legge planer om dette, vi kan legge premissene selv uavhengig av dagens modell. Innlandet for øvrig burde tiljuble den enorme kompetansen som finnes i Vestoppland for å kunne utvikle og drifte nettopp dette på sikt. De burde være pådrivere for å bygge en infrastruktur for å komme raskest mulig, nettopp hit!

Jeg håper dere ser det overbyggende budskapet med dette innlegget; en infrastruktur med 110 km/t rundt/ over Mjøsa er det eneste kriteriet for å oppnå samarbeid/ enighet i Mjøsbyen! Med denne infrastrukturen på plass ville mange av dagens debatter ikke vært aktuelle. Det nytter ikke med en høvding i hvert amt som drar hver sin retning. Vi kan bygge en rural storby i verdensmålestokk! Uten denne vei-/baneutbyggingen har Mjøsbyen ingen fremtid og vi bør gå for Gjøvik universitetssykehus.