Årsmøte i Gjøvik Arbeiderparti forventer at helseminister Kjerkol tar en endelige avgjørelse om etablering av et nytt hovedsykehus i Innlandet i det neste Foretaksmøte.

Etter årevis med diskusjoner, og tusenvis av sider med utredninger basert på anbefalinger fra SIHF styringsgruppe, styret i SIHF, styret i HSØ, de fleste av sykehusene sine egne fagmiljøer, brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, et stort flertall av kommunene og flertallsvedtak i Fylkestinget Innlandet, er det helt nødvendig å få stadfestet et endelig vedtak.

Kjerkol ba i forrige foretaksmøte om å få utredet et tilleggsoppdrag med frist 10. mars. Her skal SIHF beskrive hvilke alternativ som er best for å beholde medarbeidere i årene framover, og hvordan en trinnvis utbygging kan redusere risikoen.

Hovedargumentet for et Mjøssykehus, er samling av de spesialiserte funksjonene i ett sykehus som vil gi sterkere og mere robuste fagmiljøer, samt at det vil bli enklere å rekruttere helsepersonell fra alle dagens sykehus.

Den nylig fremlagte rapporten fra Helsepersonellkommisjonen konkluderer med at det er altfor mange sykehus i dagens Helse-Norge som bruker uforholdsmessig mange spesialister for å opprettholde en døgnkontinuerlig vaktturnus. Det å opprettholde alle sykehusene i Innlandet (nullpluss) er neppe en framtidsrettet modell.

Plasseringen i Moelv gjør at sykehuset kan rekruttere medarbeidere fra alle Mjøsbyene. Innenfor en reisetid på 30 minutter får det nye sykehuset en stor rekrutteringsbase. Framtidige ansatte kan velge mellom flere byer og tettsteder å bosette seg i. Det er i tillegg mange spennende jobber for ektefeller/ partnere i Gjøvikregionen med NTNU og Raufossmiljøet i umiddelbar nærhet.

Innlandet Arbeiderparti mener sammen med de andre politisk partiene i Innlandet, at det skal etableres en desentralisert medisinutdanning ved NTNU etter samme modell som er etablert i Levanger og Ålesund. Det er en positiv bevegelse i denne prosessen.

Det er ikke til å underslå at i diskusjoner rundt ny sykehusstruktur har det vært vanskelige avveininger for Gjøvik AP. Gjøvik sykehus er en stor arbeidsplass i vår kommune, men vi har i lang tid valgt å støtte det som sikrer det beste pasienttilbudet for Gjøvik og omegn sin befolkning. I denne modellen satses det og på å videreutvikle desentraliserte tilbud slik at det er mulig å få god behandling nærmere der folk bor.

Et nytt Mjøssykehus i Moelv vil ligge 15-20 minutters kjøring fra Gjøvik by, kort vei for både pasienter og ansatte. Vi har valgt å ha pasienten i fokus og ønsker et framtidsrettet, moderne og bærekraftig sykehustilbud for Gjøviks og Innlandets befolkning. Gjøvik Arbeiderparti mener at befolkningen i vår egen kommune, og hele Innlandet fortjener et best mulig sykehustilbud med nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv.