I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige. 14 millioner går til SmartCity-prosjekt i Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune.

Dette SmartCity-prosjektet handler om å finne nye og rimeligere måter å brøyte snø på. Store snøfall fører til store utfordringer når det gjelder brøytevirksomhet, og kommunene i innlandet ønsker å utvikle nye løsninger for håndtering av snø.

- Det er gledelig at Mjøsbyene har funnet sammen i en søknad om nye måter å brøyte snø på og får hele 14 mill kr til dette prosjektet. Det sier Ketil Kjenseth fra Gjøvik, som er stortingsrepresentant for Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ifølge Kjenseth så er Øveraasen AS på Gjøvik i ferd med å ta en ledende posisjon innen storskala snørydding, og slike prosjekter hvor det offentlige og private inngår partnerskap for å utvikle nye metoder og ny teknologi har gode muligheter for å bli vinn-vinn.

- Våre byer har over et halvår med snø hvert år og store utgifter med snørydding. Hvis det er nye måter å brøyte snø på, kan vi i beste fall gjøre det billigere og bedre for innbyggerne og i tillegg også styrke vår egen, lokale industri, sier Kjenseth.