Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Artikkelen er over 1 år gammel

Ny Mjøsbru og utbygging av ny firefelts E6 fra Moelv til Lillehammer vekker stor interesse hos nasjonale og internasjonale entreprenører.

DEL

Store aktører fra Spania, Italia, Tyrkia, Frankrike, Estland, Kina, Tyskland og Norge har nå hatt møter med Nye Veier om utbyggingen. På møtene ble det også presentert nye skisser for hvordan Mjøsbrua kan bygges.

Ny Mjøsbru skiller seg ut som et spennende og attraktivt prosjekt, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Den nye brua over Mjøsa får fire kjørefelt og fartsgrense på 110 km/t. Det har aldri vært et tema å spare penger ved å redusere standarden for brukerne her. Mjøsbrua blir den mest kostbare konstruksjonen i utbyggingen av E6 Moelv–Øyer og i hele Nye Veier.

– Vi leter etter den entreprenøren som klarer å jobbe fram det beste konseptet for ny Mjøsbru. I valg av entreprenør kommer vi til å legge betydelig vekt på klimavennlige løsninger. Reduksjon av Co₂-utslipp vil kunne påvirke valg av brukonsept. Entreprenørenes kompetanse og erfaring, gjennomføringsplan og kostnadseffektive løsninger kommer også til å være krav, sier Moshagen. 

25 firmaer har ønsket å møte Nye Veier for «speeddater».

–Vi måtte prioritere de 11 mest relevante og fikk gjennom de korte møtene gode tilbakemeldinger om vår strategi og konkurransene som nå skal ut i markedet, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 Moelv–Øyer deles i tre strekninger. Lengst i sør blir det en kontrakt for strekningen Moelv–Roterud inkl. ny Mjøsbru. Neste strekning går fra Roterud til Storhove og det blir en egen kontrakt for utbygging av strekningen Storhove–Øyer.

Artikkeltags