Gå til sidens hovedinnhold

Mjøsbrua brenner

oa mener

Mjøsbrua er selve symbolet på samarbeid og forbrødring over de tidligere fylkesgrensene i det nye Innlandet. Nå står brua nær sagt i brann. Så sterke er reaksjonene på rapporten fra prosjektgruppa som har utredet geografien i ny sykehusstruktur. I ulike deler av fylket, ikke minst i folkerike Vestoppland, lar mange seg provosere over at Mjøssykehuset nå plasseres i Brumunddal, altså ganske langt unna symbolet for fred og sammenslutning, som man var forlikte om. Eller trodde man var forlikte om.

Fordi administrerende direktør i Helse sør-øst tolker denne politiske enigheten som hele tiden har vært framhevet, noe annerledes enn politikerne selv gjør. Slik hun ordla seg på fredagens pressekonferanse, virker det som enigheten fra 2017 ble ansett avlyst da Helse sør-øst selv valgte å gå bort fra modellen om ett samlet mjøssykehus. Derfor har også prosjektledelsen tolket mandatet slik at de for å unngå å peke på tomtealternativer, i stedet har jobbet med «områdebegrensninger». Slik er det så vidt vi kan skjønne prosjektgruppa selv som tilsynelatende har brakt Brumunddal inn i bildet.

Les også

Styremedlem: – Nå har de lagt opp til mange omkamper og mye rabalder

De sterke politiske reaksjonene tyder på at det må ha vært noe mangelfull informasjon, i alle fall forståelse, av de endringene Helse sør-øst har lest inn i forutsetningene. Når reaksjonene på at Brumunddal var kommet inn som et alternativ, var såpass tydelige som i siste politiske referansegruppemøte, er det ganske åpenbart at ikke alle politikerne opplever at denne delen av prosessen har vært åpen og kommunisert. Når det tok så mange år å skape en politisk enighet i første del av prosessen, er det litt spesielt at det ikke etterspørres nye diskusjoner dersom Helse sør-øst altså mener forutsetningene for avgjørelsene ble så radikalt endret.

Les også

Det var ikke dette vi var enige om

Flere politikere ut over «lokalt nivå», som Helse sør-østs direktør beskrev det, ser nå for seg et betydelig vanskeligere samarbeidsklima i Innlandet som en følge av denne prosessen. Så vanskelig antydes det at dette nye Innlandet knaker i sammenføyningene. Det blir ekstra spennende å følge Gran kommunes pågående identitetsprosess, om de nå vil utvikle et sterkere ønske om å følge Lunner over i Viken. Og hva med fjellregionen Valdres?

Kommentarer til denne saken