Det vil si at vegen blir stengt fra søndag kveld 9. august til fredag morgen 14. august, og fra søndag kveld 16. august til fredag morgen 21. august.

Det blir skiltet omkjøring via fylkesveg 213 i begge retninger. Altså fra Moelv til Lillehammer, og motsatt veg.

Årsaken til stengingen er fresing og legging av asfalt i uke 33, og fresing og legging av fugeterskler i uke 34.