Ordførerne rundt Mjøsa er bekymret for vannstanden.

EKSTRAORDINÆR SITUASJON: Ordførerne rundt Mjøsa, deriblant Guri Bråthen i Østre Toten og Bjørn Iddberg i Gjøvik, har underskrevet et brev til NVE der de ber om dispensasjon fra reglene slik at det blir mulig å stanse tappingen ved Svanefossen en periode.

EKSTRAORDINÆR SITUASJON: Ordførerne rundt Mjøsa, deriblant Guri Bråthen i Østre Toten og Bjørn Iddberg i Gjøvik, har underskrevet et brev til NVE der de ber om dispensasjon fra reglene slik at det blir mulig å stanse tappingen ved Svanefossen en periode. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordførerne i de sju kommunene rundt Mjøsa er bekymret for den lave vannstanden i Mjøsa og ber NVE/Glommen-Laagen Brukseierforening om å stanse «tappingen» ved Svanefoss.

DEL

Vannstanden i Mjøsa har ikke vært så lav på 20 år, uttalte avdelingsleder for vassdragsdriften i Glommens og Laagens Brukseierforening, Hans-Christian Udnæs til OA 3. mai. Han konstaterte at den unormale lave vannstanden blant annet kan by på utfordringer når kongeparet kommer hit på jubileumsreise og skal reise fra brygge til brygge 11. juni.

Konsekvenser for landbruket

Ordførerne er også opptatt av problemene som den lave vannstanden skaper for båtfolket. Men mer alvorlig er konsekvensene for landbruket rundt Mjøsa, påpeker de i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De viser til at landbruket rundt Mjøsa blant annet støter på problemer i forhold til vanninntaket til vanningsanlegg. Det kan få store konsekvenser for planteproduksjonen (grønnsaker med mer). 

Dispensasjon fra reglementet

På denne bakgrunn ber ordførerne i kommunene rundt Mjøsa at NVE raskt vurderer om det er mulig å gi Glommen og Laagens brukseierforening dispensasjon fra reglementet, slik at de for en periode kan stoppe tappingen av Mjøsa i Svanefossen.

Ordførerne har også tatt direkte kontakt med Udnæs i Glommen og Laagens Brukseierforening, men han helte kaldt vann i blodet på dem. Han viste til at de bare følger reglementet fra NVE og at de ikke har lov til å stenge tappinga ved Svanefossen for å få raskere stigning av vannstanden, uten å søke NVE. Udnæs stilte også spørsmål ved hvor mye det ville monne å stenge lukene i Svanefossen, siden der er relativt lite vann som blir tappet der nå. Ifølge ordførerne antydet han derimot at det kanskje kunne bli aktuelt å søke dispensasjon fra NVE på sikt dersom vannstanden i Mjøsa blir et økende problem.

Ekstraordinær situasjon

Brevskriverne mener derimot at situasjonen nå er så ekstraordinær at de ber om at NVE kontakter Glommen-Laagen Brukseierforening eller omvendt og at de vurderer å fravike manøvreringsreglementet for en periode.

– Dette er blant annet hensiktsmessig i forhold til hvor raskt de landbrukseiendommer som er rammet kan få mer normal tilgang til nødvendig vannforsyning, skriver ordførerne.

Inviterer til møte

De inviterer også Glommen-Laagen og NVE til et felles møte, for å bli informert om reguleringsregimet og diskutere hvordan man kan unngå en liknende situasjon i framtida.

LES OGSÅ: 20 år siden vannstanden i Mjøsa var så lav

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken