Kloakkutslippet flyter til Helgøya og Gjøvik – Vann fra private anlegg må kokes

Artikkelen er over 1 år gammel

Østre Toten kommune melder på Facebook at nye strømningsanalyser viser at overflatevann driver fra Skreia tilbake til Helgøya og Gjøvik.

DEL

Østre Toten kommune informerer på sine Facebook-sider fredag formiddag at vann fra private anlegg må kokes. Beskjeden kommer til tross for at kommunen helt siden brannen har uttalt at drikkevannet er trygt.

– Strømningsanalyser viser at vannet i overflaten vil nå områder ved Helgøya og tilbake igjen mot Gjøvik. Private vanninntak i Mjøsa på alvt dyp i disse områdene bør ta sine forhåndsregler med koking av vannet, opplyser Østre Toten kommune.

De viser til at det slippes ut 50 m3 urenset avløpsvann i timen til Mjøsa, og at dette gir et punktutslipp lokalt ved avløpsrenseanlegget. For øvrig vil det skje en fortynning som gjør at forurensingen ikke vil få store konsekvenser.

«Dette underbygges av uttalelser fra Fylkesmannen og NIVA som er gitt i media de siste dagene. Det er gjort strømningsanalyser som viser at vannet i Mjøsa renner sørover og ikke mot vårt vanninntak.

På denne tiden av året er det etablert sprangsjikt i Mjøsa. Det vil si at vannet i overflaten ikke blander seg med vannet på dypet. Vanninntaket til vårt vannverk ligger på 200 meters dyp.

De store vannverkene rundt Mjøsa har slike dypvannsinntak. I tillegg er det etablert renseteknologi for å desinfisere vannet. Det vil bli etablert et provisorisk renseanlegg ved branntomta.

Dette renseanlegget vil i første omgang inneholde et trinn som fjerner de største partiklene i avløpsvannet. I januar vil et slikt trinn være på plass.

Et ytterligere trinn for kjemisk rensing vil bli etablert så snart som mulig og forhåpentlig innen det har gått to måneder. Vi er i kontakt med leverandører av renseteknologi som arbeider for raskest mulig levering av utstyr som er tilgjengelig i markedet.»

Artikkeltags