Gå til sidens hovedinnhold

Mitt svik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et leserinnlegg fra Sigrid Døving Bjerke (AUF Innlandet) og Ingrid Tønseth Myhr (AP) anklages Høyre og undertegnede for dobbeltkommunikasjon og et svik mot lærlingene. Det var ikke småtterier.

Sviket er tydeligvis at jeg ikke støtter dem i opprettelsen av et lærlingeråd i Innlandet fylkeskommune, og dobbeltkommunikasjonen er at min partifelle Mattis Månum Pettersen har gått ut og ønsket seg et slikt råd.

Det grenser til det komiske når det er jeg som blir skyteskive. Mitt standpunkt er det samme som Yrkesopplæringsnemdas enstemmige vedtak. Der er jeg observatør for fylkestinget. I nemda sitter arbeidsgiver- og arbeidstakersiden sammen, og der sitter det også fire lærlinger.

Hvorfor velger jeg å gå imot min gode partifelle Mattis? Jo, det er fordi Yrkesopplæringsnemda er tydelige på at dersom det opprettes et lærlingeråd, skal partene i arbeidslivet være representert. På direkte spørsmål fra meg, så ikke lærlingene i nemda noe behov for å forankre sine standpunkt i et slikt råd. Hvem er rådet for da?

Et lærlingeråd vil derfor bare være enda et organ som skal behandle de samme sakene. Siden partene i arbeidslivet også vil være representert, blir det mange av de samme folkene som møtes også. Det blir en ekstra kostnad, men enda viktigere: Det gjør at fylkesrådmannen må få sakene ferdige tidligere, slik at de rekker innom to utvalg til før de skal behandles fylkestinget.

Det er ikke fornuftig ressursbruk. Derfor støtter jeg lederen i Yrkesopplæringsnemda, Iver Erling Støen fra LO, som mente at nemda heller måtte ta ansvar og utvikle seg til en god arena for lærlingenes saker. Derfor foreslo jeg et alternativ. Kunne vi heller vurdere å utvide Yrkesopplæringsnemda med flere lærlinger?

Å lytte til dem som har skoa på. Det er litt av et svik.

Kommentarer til denne saken