Inge Aarhus fra Lillehammer (Sykehusaksjonen) har gjort en såkalt «kvantitativ» gjennomgang av medisinske kvalitetsindikatorer, og konkluderer med at Lillehammer er i en særklasse kvalitetsmessig, både i Innlandet og nasjonalt. Ikke minst er Lillehammer visstnok langt bedre enn universitetssykehuset i Trondheim, St. Olav.

Man kan overhodet ikke gjøre en generell sammenlikning av så forskjellige sykehus som Lillehammer og St. Olav ut fra disse kvalitetsregistrene. For sammenliknbare sykehus/fagfelt er forskjellene dessuten ofte helt marginale og forbundet med stor usikkerhet. Noen indikatorer har mye mindre relevans enn andre (for eksempel hvor mange dager det tar før bestemte registreringsskjemaer sendes inn), og en ren kvantitativ opptelling er nærmest meningsløs.

Sykehusaksjonen konkluderer oppsiktsvekkende med at «St. Olav bør forbedre seg vesentlig for å komme opp på nivå med Lillehammer sykehus». Videre: «Lillehammer fremstår som et langt tryggere og bedre alternativ for pasientene enn universitetssykehuset St. Olav».

Undertegnede er leder av luftambulansebasen på Dombås. Vi flyr mange pasienter fra nordfylket til St. Olav, også i tilfeller hvor flytiden er betydelig lengre enn til Lillehammer. Det er fordi vi vet at St. Olav har et langt bredere, og på mange områder BEDRE faglig tilbud enn det Innlandet kan tilby. Skulle vi følge anbefalingene til Aarhus bør vi umiddelbart slutte å fly pasienter til St. Olav, og transportere alle til Lillehammer. For ordens skyld: Lillehammer Sykehus er ikke noe dårlig sykehus, det gir et meget godt tilbud på mange områder.

Sykehus som St. Olav har vaktlinjer i mange flere spesialiteter, og gir et vesentlig bedre tilbud enn Lillehammer ved livstruende hjerteinfarkt, alvorlige hjerneslag og hjerneblødninger, store traumer, livstruende blødninger, til dårlige barn/nyfødte, til pasienter som trenger stor kirurgi som kreftkirurgi, karkirurgi, kirurgi i brystkassen, intervensjonsradiologi og mange andre spesielt komplekse pasienter. Udiskutabelt.

Aarhus mener at Innlandet Arbeiderparti, Innlandet Høyre, Brukerutvalget i SI og fylkeskommunedirektøren «raserer» sykehustilbudet i Innlandet hvis de ikke innser Lillehammers uovertrufne kvalitet og satser på Lillehammer - på bekostning av de andre sykehusene i Innlandet. Nettopp for å få et bedre og bredere tilbud ønsker mange seg et mer komplett «Mjøssykehus» – sentralt beliggende mellom alle mjøsbyene.

Vi vil selvsagt aldri få et så komplett sykehus som St. Olav, men vi vil nærme oss. Noen få minutter lengre kjøretid på nye motorveier kompenseres av et mye mer komplett tilbud og muligheter for nye funksjoner, ikke minst for livreddende og tidskritisk behandling ved hjerteinfarkt og hjerneslag.