I mai i fjor så politiet seg nødt til å signalisere med blålys til en bilfører i starten av 20-årene på grunn av frykt for en kollisjon med motgående trafikk.

Bakgrunnen var at mannen ved to anledninger foretok forbikjøringer, hvor det ved den første forbikjøringen kom en bil i motgående kjørefelt, og hvor den andre forbikjøringen ble gjennomført på tross av sperrelinje og forbikjøring forbudt-skilt.

Hendelsen skal ha skjedd på Lillehammervegen i Gjøvik.

Møtte ikke opp

Da saken gikk for Vestre Innlandet tingrett i starten av januar møtte ikke mannen opp. I dommen heter det at retten likevel fant at hovedforhandling kunne gjennomføres i medhold av straffeprosessloven paragraf 281.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til bot på 9600 kroner, subsidiært 19 dagers fengsel. I tillegg la aktor ned påstand om at mannen mistet førerkortet i ni måneder.

Det var et vitne som møtte i retten. Det var politibetjenten som signaliserte til mannen. Under sin forklaring fortalte politibetjenten at han ble oppmerksom på tre biler som kom i svært høy hastighet. Grunnet kjøreatferden bestemte han seg for å følge etter med den hensikt om å foreta en gjennomsnittsmåling.

Den ble imidlertid sett bort ifra, da de tre bilene hadde tatt igjen trafikken da den ble utført. Kjøreatferden fulgte imidlertid til at han observerte bilen videre. De to andre bilene kjørte forbi tre andre biler som lå foran, mens den tiltales bil ble liggende igjen bak.

Kjørte i avkjøringsfelt for motgående trafikk

Etter kort tid skal mannen ha forsøkt å kjøre forbi, men på grunn at motgående trafikk måtte han finne en luke mellom den første og den andre bilen. Bilen i motgående kjørefelt senket farten som følge av forbikjøringen og hadde en forskyvning ut til siden av veien.

Så la mannen seg ut til venstre kjørefelt, til tross for at veien var merket med dobbel heltrukket linje. Han foretok deretter en forbikjøring av tre biler i sperrefelt, før han skulle til å avslutte forbikjøringen ved å kjøre inn i et avkjøringsfelt for biler som kommer i motgående retning. Da valgte politibetjenten å signalisere med blålys da han fryktet en møteulykke.

Da mannen stanset for politiet gjorde han det klart at han ikke var interessert i å bli avhørt på stedet, eller på et senere tidspunkt.

Mannen er ifølge dommen fra Vestre Innlandet tingrett tidligere ilagt forelegg for brudd på veitrafikkloven ved to anledninger.

Han ble dømt til å betale en bot på 9600 kroner, tap av førerretten i ni måneder og til å betale saksomkostninger på 3000 kroner.