Mistet halmballer på fv. 33 – sjåføren slipper reaksjoner

Politiet mener lasten var sikret forsvarlig og at det dreier seg om et hendelig uhell ingen kan klandres for.