Mistanke om alvorlig hundesykdom flere steder – hundepark i Gjøvik innfører tiltak

Stian Stende ved Skaugom Hundesenter i Vardal har iverksatt tiltak etter at det er påvist dødelig hundesykom.