Hun var født 8. juli 1935, på Vestsida av Dokka. Jeg hadde Anna som en meget trofast venn i en del år, og vi var samtidig på Landmo, og jeg lærte henne å kjenne som et svært åpent og varmt medmenneske, og hun hadde en solid trofast kristen forankring.

Hun viet sitt liv til kristent arbeid. Hun jobbet i Frelsesarmeen i hele 65 år.

«Verdensdame»

Anna ble på en måte en «verdensdame», hun virket rundt om på mange steder over hele landet vårt, og hun var også i London fem år i tjenesten for Frelsesarmeen. Hun startet på Frelsesarmeen i Gjøvik som vanlig soldat, og fortsatte på Odnes i Søndre Land.

Anna utførte et stort frivillig arbeid i Nordre og Søndre Land. 10. mars i 2014 ble Anna tildelt H. M. Kongens fortjeneste medalje for sin lange utrettelige innsats. Det var fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen som overrakte henne medaljen, og han hilste fra kongen, og understreket at «Kongen ville hedre henne, for ditt samfunnsengasjement og spesielt for den innsats Anna har lagt ned i denne kommunen for det frivillige arbeid».

Anna ble også hedret av Nordre Land kommune for hennes store og flotte frivillige innsats. Dette fortjente Anna Voldhaug, som var Herrens glade og muntre tjener. Hun var ved bortgang Major i Frelsesarmeen.

«Benyttet tjener»

Anna tok også Krigsskolen i 1959 i Frelsesarmeen. Anna var en svært godt benyttet tjener, og hun jobbet i Nord-Norge, var i Trondheim, Asker, Skien, Stavanger, Drammen, Oslo, Odnes, Lillehammer, Kristiansund for å nevne noen av hennes reiser og møter. Hun avsluttet sine 65 år i Frelsesarmeen på Odnes i 2001–2014.

Anna Voldhaug vokste opp på småbruket Voldhaug på Vestsida av Dokka med foreldrene Inga og Johan Voldhaug, og fem søsken, som var Marie, Sigurd, Audun, Olaf og Johan. Nå er det bare Olaf som lever ennå, godt over 90 år. Anna skrev sin livshistorie i heftet: «Mitt livs reise». Det utkom i 2019. Det er en imponerende historie!

«Herren svikter ikke sine svake» sa Anna så ofte og sant. Hun startet sitt interessante og gode liv på Voldhaug 8 juli 1935, og avsluttet sitt verdifulle liv ved begravelsen i Østsinni kirke 27 mai 2022. Jeg vil takke Anna for de rike, gode og minnerike år jeg fikk oppleve ved hennes nærvær.

Jeg fikk dessverre ikke kommet i hennes begravelse på grunn av sykdom, men jeg er meget takknemlig for det gode vennskapet med Anna Voldhaug, og vil takke og hedre hennes gode minne!