Mindre grupper, forskjellige oppmøtetidspunkt og enda strengere avstandsregler – dette betyr rødt nivå

RØDT NIVÅ: Trafikklysmodellen forteller skolene og barnehagene hvilke tiltak de må iverksette på grønt, gult og rødt nivå. Gjøvik kommune har iverksatt rødt nivå fra 26. oktober.

RØDT NIVÅ: Trafikklysmodellen forteller skolene og barnehagene hvilke tiltak de må iverksette på grønt, gult og rødt nivå. Gjøvik kommune har iverksatt rødt nivå fra 26. oktober. Foto:

Gjøvik kommune har endret smittetiltaksnivået fra gult til rødt etter en helg med flere påviste smittetilfeller.

DEL

Flere utbrudd av koronavirus har sendt Gjøvik oppover på smittetall-statistikkene. Siden fredag 16. oktober har tallet vokst seg til 49 personer som er bekreftet smittet. Nærkontakter og familiemedlemmer blir direkte påvirket, mens den indirekte påvirkningen har sørget for at godt over 1000 personer er i karantene.

Gjøvik kommune har besluttet å heve smittevernstiltaknivået fra gult til rødt, noe som får store konsekvenser for den daglige driften av for eksempel barnehager og skoler.

Men hva innebærer egentlig endringen?

I korte trekk er forskjellen at det på rødt nivå må deles inn i mindre grupper (kohorter) enn man må på gult nivå og at elevene må holde større avstand til hverandre.

Det betyr igjen at man må vurdere om skolen eller barnehagen har lokaler nok, til det som for eksempel kan bli dobbelt så mange grupper som vanlig. Det røde nivået åpner for at man kan ha ulike oppmøtetidspunkt for de ulike klassene eller trinnene – som for eksempel Bjørnsveen ungdomsskole har valgt å gjøre med skole annenhver dag for de ulike trinnene.

Det vil også være ennå strengere regler for avstand både inne- og utendørs.

Her følger de ulike punktene for gult og rødt nivå i den såkalte Trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet:

Trafikklysmodell for barnehager

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Trafikklysmodell for barneskole

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Trafikklysmodell for ungdomsskole

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken