Det grønne skiftet

Av

«Et riktigere sammensatt kosthold betyr dermed et kosthold som er atskillig sterkere vegetabilsk preget enn det vi har i dag.»