Byhistoriegruppa i Gjøvik historielag arrangerte en mimredag lørdag 3. juni.

Arrangementet ble innledet med Blåveisen Veteran som spilte en del kvikke marsjer og avsluttet med allsang av Gjøviksangen. Deretter tok Lissie Norland over og kåserte om området rundt Jernbaneparken og Jernbanetorget. Hun hadde også en del bilder som viste utviklingen i dette området fra den spede begynnelsen før jernbanen kom til Gjøvik. Det var først og fremst båter som sto for transport av varer og mennesker både nord-og sørover Mjøsa.

Området ble totalt forandret med jernbaneutbygging i 1900. Vegen til brygga ble lagt samtidig med at hele parkanlegget ble endret.