Millionunderskuddet ved Gjøvik Læringssenter: – Jeg sov ikke godt om natta

– Det er for mange flyktninger med lav utdannelse. Gjøvik kommune har fått tildelt for mange med dårlig språkgrunnlag fra hjemlandet.