Milliondryss til flere lokale kommuner – Gjøvik får penger til skolelege

264 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Gjøvik får for eksempel midler til en ny skolelege.

DEL

I 2020 har regjeringen bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får sin del av midlene på til sammen 553.720.664 kroner.

Gjøvik søkte om 700.000 til skolelege i kommunen og fikk midlene innvilget. De søkte også om 1,1 millioner kroner til overvekt i helsestasjon/skolehelsetjenesten og prevensjon etter fødsel, som også ble innvilget.

3,5 mill til Vestre Toten

Vestre Toten får 3,5 millioner til å opprettholde styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Østre Toten får to millioner til samme formål.

Gran kommune er innvilget 1.159.000 kroner til styrking av skolehelsetjeneste med fokus på rusforebygging og rusoppfølging på ungdomshelsestasjon.

Lunner kommune ble tildelt 1,650,000 kroner til styrking og utvikling av gode helsetjenester for barn, unge og familier.

I Nordre Land kommer det nesten 2,5 millioner statlige kroner til prosjektet Tidlig inn, og å oppdage og følge opp psykiske plager og lidelser hos ungdom. Videreføring av prosjektet fra 2019.

Søndre Land får en halv million kroner til styrking av helsestasjons- og jordmortjenester.

Viktig jobb

250.000 kroner går til Vestre Slidre og helsestasjon for ungdom og gruppekonsultasjoner.

Øystre Slidre er tildelt en million kroner til styrking av skolehelsetjenesten ved Valdres videregående skule.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være til stede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet. En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Høyt prioritert

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. Minst 269 kommuner har søkt tilskudd. I tillegg kommer 10 interkommunale eller bydelsovergripende søknader hvor flere kommuner/bydeler søker tilskuddsmidler sammen. Nesten alle søknader er helt eller delvis innvilget. Over 93 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk.

Barn og unges helse og oppvekstvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Nye tall fra SSB viser en vekst på nesten 250 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2018 til 2019, fordelt på både helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter. Gjennom hele denne regjeringsperioden har det vært en kraftig vekst i årsverk i tjenesten.

– Nå ser vi tydelige resultater av regjeringens satsing. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, sier Høie.

Artikkeltags