Milliardprosjektet med tunnel under Gjøvik: Uklart hvor mye som bomfinansieres

Det er fortsatt i det blå hvor mye av milliardsatsningen på tunnel- og vegutbedringer fra Bråstad til Hunndalen som skal bompengefinansieres.