Milliardær i veikonflikt med naboer - saken havner i retten

Eier av Berg gård, Kjartan Aas, har anket en avgjørelse fra jordskifteretten inn for lagmannsretten. Motparten er tre naboer, men i alt sju naboer og tre boligselskaper er berørt av striden.