Partiet De Kristne Gjøvik går imot all form for tvungen CO2-reduksjon. Dette baserer vi på to ting: Det er ekstremt dyrt for samfunnet og det finnes ikke forskning som gir grunnlag for en slik tvangspolitikk. Verken Ap, SV eller MDG skyr noen midler i sin iver etter å skremme velgerne om «klimakrisa».

Paula Elvesveen (MDG) skrev i OA 20. august at klimakrisa «alt har begynt å vise sitt skremmende ansikt også her i Norge». På NRK 14. august sa Stanges ordfører Nils Amund Røhne (Ap) at klima er et ideologisk spørsmål.

Partiet De Kristne vil ha slutt på symbolpolitikk som ikke virker! Vi vil ha lokale miljøtiltak som er effektive og basert på reelle behov, som å holde Mjøsa ren og forbedre kollektivløsningene slik at det blir et reelt alternativ til å benytte bil.