Så har endelig vinglepartiet MDG valgt side. Etter at partiet brøt avtalen med de borgerlige var valget ventet. Jeg vil ikke underslå at jeg var veldig skuffet. Tenk å få oppleve et skifte etter 92 år. At et parti med en representant kan få så stor innflytelse er etter min mening en uting.

Men hvor står Rødt med sine to representanter? Nå har de muligheten til å tvinge igjennom sine hjertesaker. Det er vel ingen kommunerepresentant som har fått føle å bli rakket så ned på av ordfører Iddberg som Finn Olav Rolijordet. AP prøvde til og med å få han inhabil for hans uttalelser om Eidsiva. Hvordan Rødt kan gå inn for Iddberg som ordfører er helt uforståelig. Har Rolijordet blitt stilt i utsikt å bli varaordfører eller kommunens representant i Eidsivastyret? Det skal bli interessant å se når partene er ferdig med forhandlingene. Slik som Rødt har blitt behandlet av AP ville det være mest redelig å stemme blankt ved ordførervalget.

Hvordan tror MDG hverdagen vil bli når de skal samarbeide med stort og arrogant AP? Sammen med flere små partier ville MDG hatt større mulighet til å sette sitt preg på politikken. Hva AP har lovet MDG vet vi ikke. Av en eller annen grunn fant noen det lurt å lekke opplysninger fra de andre forhandlingene. Hvem som tjente på dette kan man bare lure på. Fra disse forhandlingene vet vi at bruken av Hovdetoppen var en viktig sak for MDG. Blir disse innfridd av AP? Iddberg har hatt utbyggingen av Hovdetoppen som en hjertesak. Han underskrev i juni en aksjonæravtale mellom Hovdetoppen Utvikling AS og Gjøvik kommune. Gjelder den ikke lenger?

I valgkampens sluttfase og etter valget fikk vi uttalelser fra ordfører Iddberg og Aps Roger Hansen og hvordan de oppfattet politiske motstandere. Iddberg kalte Svein Håvar Korshavn for blærete. Roger Hansens slakt av Torvild Sveens politiske moral er en stygg sak for partiet. Hvordan tror MDGs representant det vil bli å samarbeide med disse personene?