Gå til sidens hovedinnhold

Miljøpartiet de Grønne har en forsvarlig økonomisk politikk

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljøpartiet de Grønne har en forsvarlig økonomisk politikk, som ivaretar både våre distrikter og et bærekraftig samfunn det er godt å leve i også for kommende generasjoner.

I et debattinnlegg i OA blir jeg, som leder for de Grønne i Oppland, spurt om MDG sin økonomiske plan. Forstår jeg det rett, så påstås det at det er useriøst av Miljøpartiet De Grønne å ønske en styrt avvikling av oljenæringen, til tross for at dette er til vårt felles beste.

Landsmøtet til De Grønne vedtok faktisk en plan for hva vi skal leve av etter oljen. Dette er en bransje som har gitt oss stor velferd og løftet oss fram, men etterspørselen vil gå drastisk ned når fornybar energi overtar markedet, og for våre etterkommeres del vil det være veldig lurt å gjøre det vi kan for å redusere utslippene. Fossilindustrien er der vi i Norge har mest å hente, og Parisavtalen forplikter oss til å gjøre drastiske kutt.

Per i dag sponses oljenæringen i å finne og bygge ut nye olje- og gassfelt, framfor at vi intensiverer investeringer i næringer vi vet vil ha en framtid. Dette er ikke bare dårlig politikk for vår framtid. Det er også en spiker i kista for en god start til Norge når oljeeventyret tar slutt. Det er en direkte uforsvarlig økonomisk politikk.

MDG har politikk for et Norge etter oljen, og vedtok flere tiltak på landsmøtet i år. For oss handler det om å tørre å tenke nytt, og ikke minst bruke handlingsrommet vi har nå.

Vi ser for oss at gründere og de med yrkesfag vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Små og mellomstore bedrifter vil derfor få gode kår med de Grønnes politikk og vår politikk på dette området er betydelig nærmere Venstre enn Rødt, og blottet for dogmatisk motstand mot både privat og offentlig eierskap. Vår plan går også ut på å omskolere de kloke hodene som nå jobber i oljenæringen. I tillegg vet vi at det offentlige står for en stor andel av innkjøp, og vi mener det hviler et ansvar på kommuner, fylker og staten i å forvalte pengene på en måte som er bra for både mennesker og miljø. Rettferdig og bærekraftig handel er viktig. I tillegg legger vi FN sine bærekraftsmål til grunn for all politikk, hvilket flere og flere sier de gjør, uten at de leverer på det.

Deler av næringslivet i Norge er framsynte nok til å jobbe aktivt og målrettet med å redusere både sitt klimaavtrykk og sine totale utslipp. Det er flaut å se at metallindustrien har mer ambisiøse klimamål enn vår egen regjering. Når de gjør dette tar de ansvar. Og de forstår at dette over tid gir et konkurransefortrinn. Landbasert industri og offshore vindkraft er en viktig del av det framtidige grønne Norge.

Av alle partier er det vi som bruker minst penger fra vårt fantastiske pensjonsfond i statsbudsjett. Dette for å sikre at vår felles sparekonto og vår arv kommer ettertiden til gode. Prioriteringene våre går på å sikre veier i distriktene, bedre kommuneøkonomien, reformere landbrukspolitikken, utbygge jernbanen, gi et løft til fattige og gi ungene våre en trygg framtid. Disse prioriteringene kan selvfølgelig diskuteres, og rett skal være rett: Vi prioriterer ned skattelette til de som har mest, og vi vil mer enn mange andre øke kostnadene for klima- og miljøskadelig forbruk og transport, samtidig som vi vil belønne miljøriktige valg. Derfor ønsker vi å redusere kostnadene for kollektivtransport og vi vil i distriktene beholde insentiver for økt bruk av elbil, slik som flere ladestasjoner og reduserte bomavgifter. Strengt tatt er vi på generelt grunnlag motstandere av bomavgifter i distriktene, der vi er avhengige av bilen.

Selvfølgelig har vi ikke alle svarene, men vi kommer ingen vei ved å anklage hverandre. Vi i de Grønne vet at endring skjer, og løsninger kommer når det legges opp til en konstruktiv dialog. Denne dialogen er basert på et minimum av felles forståelse av hvilke utfordringer vi rent faktisk står overfor.

Vi står ved et veiskille. Det er selvsagt fritt for enhver å velge hvilken vei vi som samfunn skal gå. Fortsetter vi som før, vil vi se enda større klimautfordringer, tap av artsmangfold og millioner av mennesker på flukt. Gjennom solidaritet med mennesker og miljø, og en aktiv politikk for å redusere klimagassutslipp og utslipp av plast og skadelige stoffer, står vi støtt når vi hevder at vår økonomiske politikk rent faktisk er den mest framtidsrettede og forsvarlige.

Kommentarer til denne saken