Gå til sidens hovedinnhold

Miljøgater - utrykning

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er Strandgata i full gang med å bli bygd om til byens nye miljøgate. Det har i OA vært vist skisser av hvordan den kommer til å bli seende ut, og det må innrømmes at det ikke ser ille ut. Nå husker jeg bare slik i grove trekk hvordan sluttresultatet blir, men stiller meg likevel litt tvilende. Det vi har sett av forbedringer så langt, er mangel på hensyntagende til en av våre viktigste transport-tjenester; ambulanse under utrykning. Ser vi til den såkalte forbedring av Hans Mustads gate og den korte envegskjørte strekningen der, så vil det bety flere minutter i tapt tid all den tid ambulansen må via sentrum. Her kan i verste fall liv gå tapt når det står om minutter. Nå ble heldigvis blomsterpotta fjernet, men det viser bare hvor lite bredde det er i planleggingsprosessen hos de som skal stå for prosjekteringen.

En annen side av samme sak er unnlatelse av å legge inn busslommer. I tidligere tider var dette en naturlig del av planleggingen når det gjaldt planlegging av sentrumsorienterte logistikkløsninger. For de som trafikkerer Østre Toten veg mellom Rambekk og undergangen ved Strandgata og Teknologivegen ved NTNU er dette et kjent problem. Det danner seg gjerne en hale etter bussen når denne stopper for av- og påstigning. Ikke at dette er noe stort problem, men når det kan komme flere busser, kan det fort oppstå komplikasjoner.

Jeg ser derfor muligheten for tilsvarende hale i Strandgata og dertil påfølgende problemer for ambulanse og politi. I de tilfeller der det virkelig er akutt, som for eksempel hjertepasienter, og det står om minutter, kan dette være fatalt. Så lenge det er snakk om en hovedutrykningsveg for nødetater, bør alle forhold legges til rette for så enkel fremkommelighet som overhodet mulig.

I den forbindelse kunne jeg tenke meg en returnering av envegsretningen i Hans Mustads gate, all den tid koblingsforbindelse ved Mustad er blitt lagt helt om til en 90-graders inngang. Alternativt (siden det også er en sterkt trafikkert skoleveg) et samarbeid med NTNU med opprettelse av et lyd og lysvarslingssystem, med varsling av innkommende ambulanse under utrykning mot eksisterende kjøreretning. Med dagens teknologi skulle ikke dette by på store problemer.

Ambulansene seg imellom har god intercom-forbindelse, så dette burde ikke skape noen konfliktsituasjoner. Det burde heller ikke være noe kostbar affære sett i sammenheng med de øvrige kostnader på vegen. Jeg har lagt fram sistnevnte overfor noen få ambulansesjåfører for en tid tilbake, og de hilste en slik sak hjertelig velkommen.

Kommentarer til denne saken