Gå til sidens hovedinnhold

Miljøets elendige rettsvern

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jorda tåler ikke mer, skriver Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre, leder av energi og miljøkomiteen og Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere Klima- og miljøminister i en kronikk 3. september 2020 i Bondebladet.

Det er vanskelig å være uenig i det de skriver. Lenge har vi kunnet ta for gitt rikdom, trygghet, god tilgang til matfatet og uberørt natur. Nå gjør klimaendringer, pandemier og finansiell uro oss sårbare. Det mangler ikke lover og regler for å ivareta naturen. Vi har Bernkonvensjonen. Vi har lov om biologisk mangfold. Regjeringen har strammet inn på bruk av dyrka mark. Vi skal heller ikke dyrke opp myra.

I «Vår Fuglefauna» utgitt høsten 2020 står det: Noe er galt i skogen. Feltsesongen har vært skremmende sier en fugleforsker, som reiser flere tusen kilometer i Hedmark, Dalarna og Värmland. Han hørte ikke de vanlige meiseartene som tidligere. Det kommer stadig flere på rødlista.

I sin kronikk skriver de to ovenfornevnte om å ta «bedre vare på naturen». Vi kan ikke lenger drive rovdrift, og vi må restaurere natur der det er mulig. De skriver også at vi må satse sterkere på vern.

I bladet Innsikt juni 2018, uttaler Elvestuen som da er miljø og- klimaminister: «Norge har med dagens systemer, et tilstrekkelig rettsvern for miljøet»

Hva skjer med Laagendeltaet naturreservat, som har Norges strengeste vern og hvor det lever 56 artene som er på rødlista? E6 er planlagt gjennom reservatets mest uberørte del? Det fins andre alternativer.

Samferdselsministeren, som da var fra Frp, svarte kort: 110 km i timen forbi Lillehammer. Daværende klima- og miljøminister Elvestuen svarte ikke på henvendelsen. Vi vet at 110 km betyr mer Co2 og mer salting som etter hvert ender i vassdragene.

De to ovenfornevnte politikere, hadde begge posisjoner hvor de hadde hatt mulighet til å påvirke veivalget gjennom reservatet.

Nå kjære Venstre-politikere. Det er ingen skam å snu. Laagendeltaet naturreservat med Norges strengeste vern, må reddes. Veien er ikke samfunnsnyttig og Lillehammer som handels- og turistby, vil lide. Det er ikke nødvendig å legge ny firefelts vei gjennom det mest uberørte i deltaet. Konsekvensene blir store. Klimaregnskapet går ikke opp.

Hva vil vi ha å by fram til turistene, med så mange bruer på kryss og tvers i 110 km/t?

Få våger å ta kampen for naturen til domstolene. Klimarettssaker til organisasjoner koster millioner, I Sverige eller Danmark ville det kostet noen tusen. Regjeringen (ved Elvestuen, Innsikt 2018) mener at Norge har tilstrekkelig rettsvern. Laagendeltaet og E6 er et sterkt bevis på det motsatte. Lover og regler må respekteres og håndheves mye bedre enn i dag.

Kommentarer til denne saken