Mikaelsen-saken uten forlik

Det ble ikke oppnådd noe forlik mellom MMC Eiendom AS og Svein Erik Mikaelsen da saken fikk for Eidsivating lagmannsrett sist uke.