Midt på treet for Gjøvik er ikke godt nok

 Torvild Sveen

Torvild Sveen Foto:

Av
DEL

Meninger

Kommunal Rapport gjør hvert år en omfattende sjekk av stoda i Kommune-Norge. Innenfor 12 ulike sektorer blir 151 ulike nøkkeltall vurdert. For 2019 faller Gjøvik kommune hele 54 plasser, ned til 139. plass på rangeringen over landets 421 kommuner. Hadde det ikke vært for den økonomiske situasjonen, der vi blant annet har en milliard kroner på det såkalte «kraftfondet», ville vi ha vært på 201. plass – om lag midt på treet.

Ser vi på årets tall, ser vi at det innenfor grunnskolen og vann- og avløp vi går ned aller mest. I rangeringen av grunnskolene faller Gjøvik hele 61 plasser, fra 149. plass til 210. plass. Hva som er årsaken til at vi faller helt fra 24. plass til 316. plass innenfor sektoren vann, avløp og renovasjon vil vi i Senterpartiet prøve å gå nærmere etter i sømmene – det er nesten så vi mistenker at det er rapporteringen og ikke tilstanden som det er noe feil med.

Innenfor helsesektoren er vi om lag på status quo og går fram fra 315. til 298. plass i 2019. Likevel er dette dårligere enn i 2017. I pleie- og omsorgssektoren går vi også tilbake med 20 plasser i 2019 til 97. plass, men dette er bedre enn vi gjorde det i 2017 med den daværende 171.-plassen blant norske kommuner. Når det gjelder våre sosialtjenester, er vi langt nede på tabellen – 363. plass er resultatet for 2019, og det ligger bare marginalt over de to foregående årene.

I vurderingen av Gjøvik kommunes saksbehandlingstid, har det ikke blitt registrert noen plassering av kommunen i år. I fjor lå vi på 267. plass. Men; kommunen legger langt framme når det gjelder den digitale overgangen og kommunikasjonen med innbyggerne – så det skulle danne grunnlag for bedring.

Gjøvik kommune har, til tross for at kommunale tjenester er spredt utover i både bygd og by, vært en rimelig kommune å drifte. Kostnadsnivået vårt gjør at vi i år får en 87. plass på rangeringen, mens vi året før lå på 50. plass. Den økonomiske sektoren gir oss en 147. plass på rangeringslisten – det samme nivået vi hadde i fjor.

Innenfor barnehageområdet faller Gjøvik fra 84. til 104. plass, og dermed er vi også under det nivået vi var på i 2017. Faller gjør vi også innenfor kultursektoren, der vi nå havner på 281. plass – mens vi i fjor var på 247. plass.

Innenfor miljø og ressurser har vi gjort et kraftig byks fram til 17. plass fra 82. plass. Kommunestyret har enstemmig sluttet seg til en klima- og miljøplan for kommunen som skal realiseres de neste årene, og de tiltakene vil forhåpentligvis være med å holde oss høyt på denne rangeringen framover.

På barnevernssiden har vi en gledelig framgang, etter å ha vært i sumpen blant norske kommuner i en årrekke. Riktignok er vi ikke høyere enn 288. plass, men ut fra at vi i 2018 var på 336. plass og året før der var på 301. plass, så får vi ta det som et tegn på at vi bedrer oss på et vanskelig område. Vi har fått til et samarbeid med Land-kommunene om barnevernet vårt, og ser vi på de to kommunene så har også de gått markant opp i rangeringen. Nordre Land har gått opp fra 374. til 247. plass og Søndre Land fra 313. til 259. plass.

Fra Gjøvik Senterparti sin side er vi ikke fornøyd med å være midt på treet. Vi må ha høyere ambisjoner på vegne av oss sjøl og de tjenestene Gjøvik skal gi innbyggerne. Vinnerne av årets rangering er Oppdal, Tolga og Hornindal. Både ut fra befolkningstall og areal, er det stor forskjell på vinnerne og Gjøvik. Men likevel skal vi ikke kimse av at de små kommunene faktisk har noe å lære oss. Den tidligere rådmannen i Oppdal sa at kommunen, som har vært i toppen av barometeret i en årrekke, er en «litt traust, men solid kommune, som setter tæring etter næring og prioriterer kjerneoppgavene». Det burde være et eksempel til etterfølgelse for oss alle. For oss i Senterpartiet er det nettopp disse tre kjerneoppgavene vi ser som viktigst å videreutvikle de neste fire årene;

1) Øke antall omsorgsplasser i Gjøvik sentrum etter at Biri og Snertingdal omsorgssentre står ferdig og øke antall sjukehjemsplasser for å ta hånd om stadig flere eldre, samtidig som vi må styrke rus- og psykiatritjenestene.

2) Bedre skoleresultatene i Gjøvik-skolene slik at flere lærer seg grunnleggende lesing, regning og skriving og dermed står bedre rustet til å fullføre videregående utdanning.

3) Ha en aktiv næringspolitikk ved å etablere et næringsfond for små og mellomstore bedrifter, øke stimuleringsmidlene for jordbruket og legge til rette for flere næringstomter som gir økt privat sysselsetting i kommunen.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags