Michael, Daniel og Darly er lærlinger:– Det er jo ålreit å få lønn under utdanning

Michael Mcfadden, Daniel Larsen Al-Rubai og Darly Mbuilwa Nduguna reiser fra Hov og Gjøvik for å jobbe i Moelv. De er tre av Syljuåsens 13 nåværende lærlinger i bygg- og anleggsfaget.