Gå til sidens hovedinnhold

Metallco-ulykken: hvor skal ansvaret plasseres?

oa mener

Det er en sjelden sak som startet i Gjøvik tingrett denne uken, tre år etter den voldsomme eksplosjonen ved Metallco Aluminium AS på Eina som krevde to ansattes liv. Både tidligere daglig leder, styreleder og aksjeselskapet er under tiltale for brudd på Arbeidsmiljøloven, der førstestatsadvokat Marianne Djupesland i retten vil legge fram det Økokrim og påtalemyndighet mener er bevis på at bedriften ikke oppfylte lovens krav til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte.

Økokrim har få saker om arbeidsmiljøspørsmål på sitt bord, kun 12 totalt i perioden 2014 - 2019. I fjor var bare to slike saker under etterforskning, og nå kommer altså den ene for retten. Derfor er det alltid juridisk interesse rundt at slike saker prøves og hvilken presedens avgjørelsene skaper.

Så er det selvfølgelig en stor belastning å få en slik tiltale mot seg etter tragedier som den på Eina 17. november 2017.

Både bedriften selv og Arbeidstilsynet gransket ulykken i etterkant. Arbeidstilsynet konkluderte med at det var grunn for politianmeldelse.

Tidligere daglig leder satt selv i granskingsutvalget, og har ikke slått seg til ro med forklaringen som ble lagt til grunn i rapporten, om at innesluttet vann i smeltejernet skapte den voldsomme eksplosjonen. Han mener bedriftens prosedyrer var sikre.

Derfor vedtok ikke bedriften forelegget på 4,4 millioner kroner for brudd på Arbeidsmiljølovens paragraf 19, som handler om HMS og internkontroll.

Bedriften mener det ikke hadde vært mulig å drive uten flere uhell i 15 år om smelteprosessen ved bedriften var uforsvarlig. Dette i kontrast til Økokrim og førstestatsadvokatens utgangspunkt, der det foreløpig er uklart om det vil bli påstand om fengselsstraff.

Gjennom uker vil saken og mulige årsaksforhold bli grundig belyst i tingretten. En gruoppvekkende gjennomgang for alle som ble berørt av det som hendte for tre år siden, og lever med fortsatt store påkjenninger og savn den dag i dag.

Uansett utfall av rettssaken er det som hendte tragisk. Av spørsmålene som nå prøves er om det kunne vært unngått, og hvem som i så fall må ta det juridiske ansvaret for at ulykken likevel skjedde.

Kommentarer til denne saken