Kommuneoverlegen: – Røyken er ikke farlig for beboerne i området ved brannen

De evakuerte etter brannen på Metallco kan trolig flytte hjem i løpet av dagen.