Sykehuset Innlandet v/Pusterommet Gjøvik arrangerer 20. og 27. mars et to dagers mestringskurs i kreftrelatert fatigue, for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose. Pårørende er også velkomne.

Kurset er i samarbeid med Kompetansetjenesten for Pasient- og Pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet.

Studier viser at fatigue/utmattelse er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset tar vi for oss hva fatigue er og hvordan leve bedre med det.

På kurset vil du treffe andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips. Det vil også være en del faglig informasjon fra flere faggrupper som kreftlege, kreftsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlege eller behandlende lege. Henvisning sendes elektronisk til kirurgisk avd. og ortopedisk seksjon ved Gjøvik sykehus.

For spørsmål ta kontakt med Pusterommet Gjøvik.