Kurset er i samarbeid med Ressurssenter for Pasient- og Pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet.

Studier viser at fatigue/tretthet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset tar vi for oss hva fatigue er og hvordan leve bedre med det.

Det vil være involvert flere faggrupper: kreftlege, kreftsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Deltagelse kurset krever henvisning fra fastlege eller behandlende lege.

Henvisning sendes elektronisk til kirurgisk avd. og ortopedisk seksjon ved Gjøvik sykehus. For spørsmål ta kontakt med Pusterommet Gjøvik.