Gå til sidens hovedinnhold

Mer makt til kommunene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker. Det er viktig å holde hjulene i gang og regjeringen fortsetter å forenkle og forbedre. I dag sender regjeringen forslag til endring av plan- og bygningslovens bestemmelse om dispensasjon på høring.

Dagens dispensasjonsregler stiller strenge vilkår for dispensasjon, og fylkesmannen kan overprøve kommunens vurderinger i alle typer dispensasjonssaker – også i saker hvor det bare er lokale hensyn som ivaretas.

Med regjeringens forslag blir terskelen for å innvilge dispensasjon senket, og fylkesmannens adgang til å overprøve kommunens skjønn blir mer begrenset enn i dag. Det er jo kommunene som best kjenner situasjonen lokalt.
Noen av forslagene som sendes på høring er at kommunene kan gi dispensasjon når fordelene er litt større enn ulempene. Tidligere har dette vært strengere. Det blir strengere krav til hva fylkesmannen kan overprøve. Fylkesmannen kan fullt ut overprøve vurderingen av regionale og nasjonale interesser, men må legge stor vekt på kommunens vurdering av spørsmålet om fordelene ved dispensasjon er større enn ulempene. Kommunene skal få mer makt over dispensasjoner som bare angår lokale hensyn, for eksempel avstandskrav, utnyttelsesgrad eller etasjeantall. Staten skal ikke legge seg opp i dispensasjoner for garasjer, uthus, plattinger eller lignende.

Regjeringen foreslår også at det blir slutt på at domstolene kan overprøve kommunenes utøvelse av skjønn i slike lokale saker, men de kan fortsatt behandle saker om myndighetsmisbruk og saker som knytter seg til regionale og nasjonale interesser.

Regjeringens mål er å gjøre hverdagen enklere for kommunene, næringslivet og den enkelte. Vi tror og håper at disse endringene er et skritt i riktig retning.

Kommentarer til denne saken