Denne uka vil noe av spenningen i sykehussaken utløses. De første konklusjonene fra utredningsarbeidene legges fram for styringsgruppa til tirsdagens møte. Trolig sammen med resultater fra den seneste interne innspillsrunden, som hadde frist før helga. Fredag tas den politiske temperaturen på nytt, i sykehusets politiske referansegruppe.

De økonomiske beregningene viser at det er mer enn seks ganger så mye å spare på hovedmodellen med Mjøssykehuset på Moelv, som å bare gi Hamar og Elverum nytt sykehus og funksjonsfordeling. I november 2020 var de årlige innsparingene med hovedsykehusmodellen beregnet til 375 millioner kroner. I dag er tallet estimert til 395 millioner. For nullplussalternativet er den årlige gevinsten kalkulert til 45 millioner kroner.

Dette bekrefter vurderingene i idéfaserapporten fra 2017. Den gang ble den økonomiske bæreevnen til nullalternativet beregnet til å være lavest av alle de den gang utredede modellene. Rapportens konklusjon om nullplussalternativet var, ordrett sitert, at det ikke var «liv laga», ut fra et beregnet investeringsbehov på 9,4 milliarder kroner for å gjøre dette til et fullgodt alternativ for hele Innlandet.

Allerede i 2020 sa SI seg overrasket over hvor mye penger det var å spare på blant annet samordning av vaktlinjer, og administrerende direktør sa disse beregningene viste hvorfor SI sliter med å få pengene til å strekke til.

Styret ser dermed så langt ut til å få det de ønsket seg; tydelige svar som grunnlag for en endelig beslutning. De driftsøkonomiske rådene peker på Mjøssykehuset. Det samme har fagrådene gjort. SI oppsummerer fra fagrådenes innspill, at erstatningssykehuset har flere av de samme fordelene som Mjøssykehuset er vurdert å ha, men at de vil gjelde for et vesentlig mindre geografisk område, og innenfor færre fagområder.

Så gjenstår det å se hvilke ytterligere utredninger som er gjort i samfunnsanalysen av sykehusspørsmålet. Og ikke minst hvor stor vekt et sykehusstyre, en sykehuseier – og til sist en Ap-statsråd legger på de ulike sidene av saken, som utvilsomt er den mest betydningsfulle for Innlandet dette tiåret.